--> -->
   
 
  BAŞBUGUMUZ'UN HAYATI
«««BAŞBUĞUMUZUN HAYATI»»»


Alparslan Türkeş; aslen Kayserilidir. Büyük dedesi Arif Ağa Kayserinin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşgerli Köyünden Kıbrısa göç etmiş ve buraya yerleşmiştir. Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917de Lefkoşede doğmuştur. Babası Ahmet Hamdi Efendi, annesi Fatımatül Zehra Hanımdır.
İlk ve orta eğitimini Lefkoşede tamamlamıştır. O yıllarda İngiliz işgal idaresi altında bulunan Kıbrıstan ailece Türkiyeye göç etmişler ve İstanbula yerleşmişlerdir.
Askerlik mesleğine büyük sevğisi olan Alparslan TÜRKEŞ 1933 yılında Kuleli Askeri Lisesine girmiştir. Büyük başarı göstererek, 1939 yılında bu liseden mezun olmuş ve Harp Okulua geçmiştir.
1939da Harp Okulundan mezun olarak piyade asteğmen rütbesi ile orduya katılmıştır. Orduda muntazaman terfi etmiş ve harp akademisi imtihanını kazanarak akademiye geçmistir. Başarılı bir eğitim dönemi sonrasında kurmay subay olarak mezun olmuştur.
1948 yılında GenelKurmay tarafından açılan imtihanları kazanmış ve bütün eğitim dönemindeki başarılarıda gözönüne alınarak Amerikaya tahsile gönderilmiştir.Amerikada piyade okulu ve Amerikan Harp Akademisinde tahsil görmüş buralardan da iyi dereceler ile mezun olmuştur.
Kurmay binbaşı olan Alparslan Türkeş (Amerikada) Washıngtonda bulunan daimi gurup nezninde Türk Genelkurmayının Temsil Heyeti üyeliğine tayin edilmiştir. 1957 yılının sonuna kadar vazifesini sürdürmüştür. Bu süre içerisinde Üniversity of America (Amerika Üniversitesi)ya devam etmiş, International Economics tahsili görmüştür. Daha sonra yurda dönen Alparslan TÜRKEŞ, 1959da Almanyaya Atom ve Nükleer Okuluna gönderilmiş, bu okuluda başarı ile bitirmiştir. 27 Mayıs 1960 yılına kadar ,Avrupada muhtelif Nato toplantılarında ve askeri mevzularda Türk Genel Kurmay Basşkanlığının temsilcisi olarak bulunmuştur.
27 Mayıs 1960 Milli Birlik Harekatının önde gelen simalarından olan Alparslan TÜRKEŞ, bu hareketi partiler üssü ve milli birliği sağlayacak bir reform hareketi olarak düşünmüştür. Müdahaleden sonra birik üyesi olarak, Başbakanlık Müsteşarlığı yapmıştır. Görevde bulunduğu 27 Mayıs 1960, 25 Eylül 1960 tarihleri arasında, ülke va kültür bütünlüğü kanun tasarısını ve Devlet Planlama Teşkilatı kanun tasarısını kanunlaştırmış, devlet ve millet yararına sunmuştur. CHPli bazı politikacıların M.B. Komitesi üyelerine yapmış oldukları bazı telkinler ile Anayasa çiğnenerek 13 Kasım 1960 tarihinde 13 arkadaşı ile M.B. Komitesinden çıkarılmış ve Mürtet Hava Üstünde hapsedilmiş, daha sonra da, C.H.P. lerin rahat hareket etmeleri için 19 Kasım 1960‘ta Türkiyeden , hükümet müşaviri görevi ile Hindistan Yeni Delhiye mecburi ikâmetgah olarak gönderilmiştir. Alparslan Türkeş Hindistanda iken hükümet yöneticilerine mektuplarla sürekli ikazlarda bulunmuştur.
23 Şubat 1963 ta yurda dönen ALPARSLAN TÜRKEŞ, 21Mayısta tevkif edilmiş, 5 Eylül 1963te tahliye olmuştur. 31 Mart 1964te C.K.M.P ye üye olmuş ve Parti Genel Müfettişliği görevini almiştır.

1 Ağustos 1965de C.K.M.P. nin kongresinde parti üyeleri tarafından genel başkanlığa seçilmiştir. (8-9) Şubat 1969 C.K.M.P.nin Adanadaki kongresinde ALPARSLAN TÜRKEŞin teklifiyle partinin ismi Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilmiştir. 65-69, 69-73, 73-77 ve 1977den 12 Eylül 1980e kadar dört dönem, Ankara ve Adanadan milletvekilliği yapmıştır. 1975den sonra kurulan 1. Ve 2. M.C. hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
12 Eylül 1980 hareketinden sonra sIkI yönetim tarafından tevkif edilmiş ve 29 Nisan 1981 tarihinde, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası adı ile sIkI yönetim mahkemelerinin karşısına çıkarılmıştır. Yargılandığı dava nedeni ile uzun süren tutukluluğu, 9 Nisan 1985de tahliye olarak son bulmuşturBu dava nedeniyle dört buçuk yıl tutuklu kalmıştır. 6 Eylül 1987de siyasi yasakların refarandum ile kalkmasından sonra 20 Eylülde Alparslan Türkeş M.Ç.P.ye törenle kaydolmuştur. 4 Ekim 1987 tarihinde yapılan olağanüstü 2.Kongre ile Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanlığına seçilmiştir.
24 Eylül 1991 tarihinde 19. Dönem Milletvekili seçimlerinde M.Ç.P.nin, I.D.P., R.P. ile üçlü ittifak yapmasıyle Yozgatdan milletvekili seçilmiştir. 15 Kasım 1991 tarihinde 18 arkadaşı ile ittifaktan ayrılarak bagımsız milletvekili olmuştur. 25 Aralık 1991de Demokratik Hareket Partisini kurmuştur.Kurucular Kurulu kararı ile parti kapatılarak, Milliyetçi Çalışma Partisinin 29 Aralık 1991 tarihinde yapılan 3. Olagan Genel Kongresinde tekrar M.Ç.P.nin Genel Başkanlığına seçilmiştir.
Zamanla, olgunluğa ve doygunluğa yönelen ruh sıra sıra dizilmiş nefis dağlarını zorlamaya başlar. Dağın en nazik bölgesine yığınla odun ve kömür dizilir. Körükler kurulur. Alevler harlanır ve dağ erimiye başlar. Büyük ruhlu şahsiyet ard arda gelen ve gelenin gideni arattığı çileli bir dönem başlamıştır.
Sıradan ruhlu çoğunluğun yaşandığı mevsim genellikle yazdır, bahardır. O ise Ağustosta suya girse balta kesmez buz olur Doğruyu söyleyip savundukça kınanır, çoğunluğun sahip olmak için şahsiyetini bile paraladığı şeyleri o terk ettikçe adı deliye çıkar. Çekilen sistemli çilenin dozajı arttıkça nefis sıra dağları birer birer delinir, aşılır. Bu süreç sona doğru yaklaştıkça halkın deli dediği bu büyük ruhlu insan, Hakkın yanında veli sıfatını kazanmaya başlar.

Bu arınma, olgunlaşma işleminden önce, nefsin ağarlığını hissettirdiği, Alplik sıfatının öne çıktığı dönemlerde bu şahsiyetin mücadelesi olabildiğince dışa yöneliktir. (küçük cihat dönemi) Mücadelesi delikanlıcadır. Delice akan bir ırmaktır O. Bazı baharlarda coştukça coşar, bazen etrafını silip süpürebilir. İlahi rahmetin tam kontrolunda olduğu için genellikle uçurumların kenarından bir vesile ile çekip alınır, büyük cihat gününe hazırlanır.
Genellikle, görünür planda tama zafere ramak kala yaşatılan büyük hayal kırıklığı ile küçük cihattan büyük cihada çekilir bu büyük ruhlu şahsiyet. Halbuki, ilahi murad bambaşka bir senaryo taktir etmiştir ta ezelde.
12 Eylül 1980 hareketinin kapattığı siyasi partilerin isim ve amblemlerinin kullanma yasağının kalkması ile, 27 Aralık 1992 tarihinde, kapatılan M.H.P.nin o günkü delegelerinin katıldığı kongrede, M.H.Pnin isim, amblem kullanma yetkisi tekrar kurucu Alparslan Türkeşe devredilmiştir.
24 Ocak 1993 tarihinde yapılan kongrede. M.Ç.P. yerini M.H.P.ye bırakmış, Genel Başkanlığa da Alparslan Türkeş seçilmiştir. Başbuğumuz 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde Adanadan milletvekilliği adaylığını açıklamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Aralık 1995te yapılan genel seçimlerde antidemokratik %10luk ülke barajına takılarak meclise girememiştir.
Başbuğumuz, evli, ikisi erkek, beşi kız yedi çocuk babasıdır. İyi derce Fransızca ve İngilizce bilmektedir.


DÜN YOLUNDAYDIK,

BUGÜN İZİNDEYİZ,

YARIN YANINDAYIZ.

YEMİN ETTİK YOLUNDA YÜRÜMEYE

BOZKURTLARIN DİMDİK AYAKTA

RUHUN ŞAD, MEKANIN CENNET OLSUN

BAŞBUĞUM...
RUHUN ŞAD MEKANIN CENNET OLSUN BAŞBUGUM...


zamanı kaçırmayın.!
 More Cool Stuff At POQbum.com

BOZKURTLAR ÖLMEZ
 
hayir.tr.gg
cCc_engellenemez_cCc
 
GELİYORUZ

cCc_BOZKURTLAR DİRİLİYOR _cCc


İZİNDEYİZ
 
cumhuriyetine sahip çık
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol