--> -->
   
 
  DOKUZ IŞIK
Bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için , milli  bir  görüş  etrafında  birleşmek   zorundayız. Bu görüş "Dokuz Işık" görüşüdür. Dokuz Işık, Türk milletine, tarih ve kültürüne dayanan,ona inanan bir doktrindir. Bunun nasyonal sosyalizim ile hiç bir ilgisi yoktur.Türkiyemizin hızla kalkındırılması, çağlar üzerinden sıçrayarak  Türk milletinin atom ve uzay çağına sokulması ile mümkündür. Bu da herşeyden önce dünya çapında çok üstün kaliteli ilim adamları ve yüksek teknisyenler kadrosu meydana getirmeye bağlı bulunmaktadir.
        Bizim inancımıza göre, yabancı memleketlerin şartları altında meydana getirilmiı bulunan yabancı doktrinler ve yönetim sistemleri taklit edilerek Türkiye´nin kalkındırılması sağlanamaz. Ne kapitalizm ne liberalizm, ne de komünizm. Türkiye için yararlı olamaz.Türkiye´yi kalkındıracak sistem ve görüş ancak Türk milletinin özelliklerine uygun, müslüman Türk milleti realitesini göz önünde bulunduran ve modern ilim ve tekniği yol gösterici kabul eden milli bir görüş olmalıdır.
            Bunun kısaca formülü Türk emek potansiyelinin, milli üretim faktörlerine rasyonel bir şekilde sağlanması, devletin vatandaşlara üretim yollarını açarak bütün tedbirleri alması ve kolaylıkları temin etmesi ve milli gelirin artmasinda kendisine düşen esas rolü oynamasıdır.
            İşte biz böyle milli bir doktrin sahibi bulunduğumuz iddia eden bir kadroyuz. Milli görüşümüzün adı; Dokuz Işık Doktrini dir. Bu görüş dokuz ana ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler sırasıyla şunlardır:

1- MİLLİYETÇİLİK
                    Her şey Türk milleti için,Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir.

2- ÜLKÜCÜLÜK
                   Türk milletini en ileri, en medeni, en kuvvetli bir varlık haline getirme ülküsüdür.

3- AHLAKÇILIK
                   Türk milletinin ruhuna, örf ve adetlerine uygun yüksek varlığını korumayı ve geliştirmeyi ön gören esaslara dayanır.

4- İLİMCİLİK
                  Olayları ve varlığı ön yargılardan ve art düşüncelerden sıyırarak ilim mentalitesi ile incelemek ve girişilecek her çesit faaliyette ilmi önder yapmak prensibidir.

5- TOPLUMCULUK
                 Her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüşüdür. İçtimai ve iktisadi olmak üzere iki ayrı bölüme kapsamaktadır. İktisadi görüş olarak mülkiyeti esas kabul eder fakat mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karşı olan bir görüşü belirtir. Karma ekonomiyi ve ana stratejik iktisadi faaliyetlerin devlet kontrolunda bulunmasını öngörür. Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni , fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma teskilatı kurulmasını kabul eder.

6- KÖYCÜLÜK
                Köyleri tarım kentleri haline  birlestirerek  kalkındırmayı öngörür. Köylünün tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için kooperatifleşmeyi hedef alır. Bilhassa orman bölgesinde yaşayan köylüleri öncelikle ve hızla  refaha kavuşturmak amacını güder.

7- HÜRRİYETÇİLİK VE ŞAHSİYETÇİLİK
                Birleşmiş Milletler Anayasasında yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. İnsanların şahsiyet olarak gelistirilmesini toplumun kalkınması için yararlı bir yol olarak kabul eder.

8-GELİŞMECİLİK VE HALKÇILIK
                İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve  aramakla gelişir. Elde edinenle yetinmemek ve daima daha ilerisini istemek ve bunu elde etmek  için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarda Türk milletinin tarihinden, milli benliğinden ve kökünden kopmadan yükselmek ve ilerlemek gayedir. Yapılacak  her işte halka doğru, halkla beraber olmayı ilerlemenin, yükselmenin vazgeçilmez bir prensibi olarak kabul ederiz.

9- ENDÜSTRİCİLİK VE TEKNİKÇİLİK
               Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır.

              Dokuz Işık görüsümüzün esaslari gayet özet olarak bunlardır.
              Dokuz Işık, nasıl kapitalizmi, marksist sosyalizmi reddediyorsa, nasyonal-sosyalizmi ve faşizmi de reddeder.Nasyonal-sosyalizim ve faşizim, kapitalizmin dejenere bir sapması olup,insan hak ve hürriyetlerine inanmayan gerici diktatörlüklerdir. Dokuz Işık ise, insan sevgi ve saygısına dayanır,ferdi ve iktisadi hürriyetleri bir bütün olarak gerçekleştirmek isteyen demokratik bir görüştür.İlahlaştırılmış faşist devletçiliğe, putlastırılmış nazist ırkçılığa inanmıyoruz.Fosilleşmiş şöhretlerin yaptığı gibi siyasi kariyerinin belirli bir dönemde fasişt, belirli bir döneminde kapitalist, diğer bir  döneminde sosyalist  olmak, bizim politika ahlakımızda yoktur. Biz, Türk´e aşık, Türk vatanına aşık Dokuz Işıkçılar'ız. Amacımız bu kutsal vatan üzerinde Büyük Türk  milletinin ebediyyen bağımsız yaşamasını sağlayacak milli görüşü çizmek, bunu savunmaktır.


ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN ve YÜCELTSİN...

zamanı kaçırmayın.!
 More Cool Stuff At POQbum.com

BOZKURTLAR ÖLMEZ
 
hayir.tr.gg
cCc_engellenemez_cCc
 
GELİYORUZ

cCc_BOZKURTLAR DİRİLİYOR _cCc


İZİNDEYİZ
 
cumhuriyetine sahip çık
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol